Întărirea capacităţii Asociaţiilor Proprietarilor de pădure în vederea dezvoltării integrate și durabile a pădurilor în România

Înainte de 1990, politica forestieră în România era una foarte strictă, sprijinind paradigma managementului forestier multifuncțional, care a fost implementată în mod efectiv din anul 1954, când s-a plănuit construcţia câtorva hidrocentrale importante. După anul 1990, după cum s-a întamplat şi în alte ţări post-comuniste, terenurile forestiere şi agricole au fost restituite foştilor proprietari, dinainte de 1948, când regimul comunist naţionalizase toate mijloacele de producţie, incluzând terenurile.

 

În consecinţă, România se confruntă cu probleme substanţiale, în ceea ce priveşte managementul forestier sustenabil, datorită lipsei de know-how şi de cunoştinţe despre managementul forestier sustenabil, planuri de management forestier nepotrivite, tăieri ilegale, valoare adăugată scăzută pentru proprietăţile la scară mică, schimbări frecvente ale politicilor care nu ţin cont de nevoile proprietarilor de păduri.

 

ELEMENTE CHEIE DIN PROIECT

Inițiat în 2011

137 beneficiares anul trecut

Program Incheiat

Budget Total: 312,986 EUR

Finanțat de către: Heifer & Agency for Development and Cooperation

În prezent, există o suprafaţă împădurită de 6.515 milioane de hectare rămase, acoperind 29% din suprafaţa României (media europeană este 35%). Pentru a putea satisfice nevoia de lemn şi de servicii pentru ecosistem, procentul minim de pădure în România nu poate fi mai mic de 25%, pentru a putea face faţă schimbărilor climaterice curente (conform datelor oferite de Institutul de Management şi Cercetare Forestieră - 2013)

 

(conform datelor oferite de Institutul de Management şi Cercetare Forestieră - 2013)

Acest proiect are ca scop consolidarea capacităţilor asociaţiilor de proprietari de pădure, în scopul de a dezvolta puterea de organizare a standardelor naţionale elaborate (Programul pentru Aprobarea Certificării Forestiere), astfel încât acestea să devină mai eficiente şi pentru a obţine o coeziune internă mai mare şi pentru a dezvolta abilităţi de management, care să respecte standardul de certificare pentru gestionarea durabilă a pădurilor.

 

Acest lucru va duce la creşterea veniturilor, la creşterea naturală şi a biodiversităţii pădurilor.

Obiectivele specifice au fost:

 

Obiectiv I: Creșterea gradului de conștientizare și formarea populației locale (adulți, copii și tineri) asupra importanței pădurilor în ceea ce privește lanțurile de valori, valorile naturale și protecția împotriva riscurilor naturale și a serviciilor ecosistemice

 

Obiectivul II: “Lemn și non-lemn” - Dezvoltarea lanțurilor de valoare adăugată

 

Obiectivul III: Crearea de modele privind utilizarea eficientă a resurselor locale, regenerabile de energie

 

Obiectiv IV: Promovarea și difuzarea modelului și a celor mai bune practici la scară regională și națională

DONEAZĂ

EN

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro