Cetăţeni Activi

în Podişul Mediaşului

Proiectul va determina transformarea locuitorilor din patru comune aparţinătoare de GAL-ul Podişul Mediaşului din Judeţul Sibiu în cetăţeni activi, implicaţi în dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor din care fac parte. Comuna Moşna a fost selectată ca lider al consorţiului care cuprinde şi comunele vecine: Bazna, Blăjel şi Hoghilag.

 

Conform estimării liderilor locali, peste 60% dintre locuitorii Moşnei aparţin minorităţii rome. Cu toate acestea, la recensământul din 2011 doar 12,59% dintre cetăţeni s-au declarat romi, apartenenţa la această etnie fiind desconsiderată. Conform datelor oficiale în comuna Bazna romii reprezintă 28,45% din populaţie, în Blăjel 17,43%, iar în Hoghilag 24,26%.

ELEMENTE CHEIE DIN PROIECT

Inițiat în 2021

Program Activ

Buget Total: 240,500 EUR

Finanțat de: Active Citizens Fund Romania

Facebook: @cetateniactivi

Web: www.cetateniactivi.ro

În comunităţile propuse ca locaţie a proiectului se perpetuează disparităţile economice şi sociale dintre populaţia de romi şi celelalte etnii, iar în interiorul grupului, balanţa echităţii de gen este dezechilibrată.

 

Romii nu sunt pe deplin acceptaţi în activităţile iniţiate de ceilalţi membrii ai comunităţii, au acces limitat la resurse, locuri de muncă şi activităţi aducătoare de venit, beneficiind limitat de servicii medicale, sociale sau educaţie. Lunar în Moşna, comună cu 3.335 locuitori, sunt înregistrate între 400 şi 500 de dosare de ajutor social, depuse aproape în totalitate de cetăţeni romi.

Va fi folosită avicultura – creşterea puilor de carne şi a găinilor ouătoare – drept motivaţie pentru dinamizarea comunităţii. Participanţii vor beneficia de transfer de cunoştinţe şi informaţii noi, vor fi ocupaţi în creşterea păsărilor generându-şi hrană şi venituri din avicultură. Această activitate lucrativă va atrage energia întregii comunităţi, în jurul ei fiind dezbătute, studiate şi ameliorate problemele sociale, economice, de mediu înconjurător, de infrastructură şi de politici publice cu care se confruntă etnicii romi beneficiari ai proiectului.

 

La încheierea proiectului se va constata diminuarea decalajelor şi ameliorarea statutului femeilor rome.

DONEAZĂ

EN

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro