Home >

Focus

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Organizația noastră a promovat întotdeauna respectul pentru natură și a încurajat un echilibru între activitățile umane și impactul lor asupra mediului. Grija noastră pentru natură este subliniată şi în misiunea organizației noastre: "Grija pentru oameni şi natură".

Partenerii noștri de proiect sunt instruiți să respecte mediul înconjurător, să protejeze resursele naturale, să promoveze soiurile și rasele locale în proiectele noastre de creștere a animalelor, iar multe dintre acestea includ activități de reîmpădurire.

 

În proiectele de dezvoltare susținem, de asemenea, sechestrarea carbonului, utilizarea îngrășămintelor naturale în locul celor chimice, sisteme adecvate de gestionare a deșeurilor și alte activităţi prietenoase cu mediul.

Sistemul de compostare pentru reziduuri organice

DONEAZĂ

EN

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro