Împreună plantăm dezvoltare şi armonie în Valea Viilor

Aşezată în Podişul Târnavelor comuna Valea Viilor este o veche aşezare săsească din Judeţul Sibiu. Conform estimării liderilor locali formali şi informali, 25% dintre locuitorii comunei aparţin minorităţii rome, care a înlocuit etnicii germani emigraţi aproape în totalitate.

 

La recensământul din 2011 doar 9,29% dintre cetăţeni s-au declarat romi, apartenenţa la această etnie, limbă şi cultură fiind stigmatizate. Conform datelor oficiale celelalte naţionalităţi sunt reprezentate de români 84,3 % şi maghiari 2,19 %.

Elemente cheie din proiect

Iniţiat în 2021

Program Activ

Budget Total: 249,600 EUR

Finanţat de: Active Citizens Fund Romania

Facebook: @impreunaplantam

Web: www.impreunaplantam.ro

Deşi au trecut aproape 40 de ani de la instalarea în număr mare a romilor în comunitate, integrarea lor economică şi socială este departe de a fi îndeplinită. Romii din Valea Viilor nu sunt atraşi şi acceptaţi în activităţile majorităţii, au acces limitat la resurse, locuri de muncă şi activităţi aducătoare de venit şi beneficiază limitat de servicii medicale, sociale sau educaţie. În general populaţia romă este mai puţin ocupată, mai săracă şi mai puţin educată.

 

Proiectul îşi propune să inducă schimbări sistemice aducând progres economic şi integrare socială în beneficiul comunităţii de romi, tineri şi persoane vulnerabile.

 

 

Va fi folosită ca motivaţie pentru mobilizarea comunităţii un model agricol inovator: plantarea pomilor fructiferi şi cultivarea plantelor de grădină. Această activitate lucrativă agro-horticolă va atrage energia întregii comunităţi, în jurul ei fiind dezbătute, studiate şi ameliorate problemele sociale, economice, de infrastructură şi de politici publice.

 

Partenerul nostru, Primăria Valea Viilor, va realiza mobilizarea comunităţii, va promova cultura, muzica şi dansul romani, va include rezultatele în strategia sa de dezvoltare şi va disemina rezultatele la nivel local şi naţional.

 

La finalul proiectului se va constata scăderea decalajului dintre populaţia romă şi celelalte grupuri etnice precum şi convieţuirea armonioasă a acestora.

DONEAZĂ

EN

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro