Întărirea CAPACITățILOR FEMEILOR ROME DIN JUD. MUREș

Bazându-se pe reușitele trecute în implementarea proiectelor in comunitățile de romi, și ca răspuns la nevoile acestui grup vulnerabil, Fundația Open Fields, alături de partenerii săi, a dezvoltat un nou proiect: "Întărirea capacităţii femeilor rome din județul Mureș". Proiectul sprijină femeile și familiile rome pentru a-și îmbunătăți mijloacele de trăi prin angajarea acestora în cadrul lanțului valoric al produselor lactate. Prin includerea familiilor rome și de non-rome în activitățile proiectului armonia social a fost promovată. Zona țintă este județul Mureș, acesta având cea mai mare minoritate romă din toată România.

 

Scopul acestui proiect este acela de a ridica din sărăcie 3.000 de romi și non-romi, care se luptă acum pentru a supraviețui cu aproximativ 50$/ luna. Prin dezvoltarea capitalului social și și angajarea participanților într-un lanț valoric de lactate, generator de venituri, aceste familii devin modele de sisteme de agricultură durabilă a micilor fermieri. Proiectul profită de condițiile locale bune și posibilitățile de accesare a pieței și de condițiile potrivite creșterii animalelor, creând un model de generare de venituri pentru fermierii cu venituri mici.

ELEMENTE CHEIE DIN PROIECT

Inițiat în 2015

3000 beneficiari anul trecut

Program Incheiat

Buget Total : 1,421,300 Eur

Finanțat de către: Heifer & Bothar, CRCR, Adept

20%

Roma

Our estimations say that approximately

of current recipients of  Heifer Romania are

Pentru a sărbători 70 de ani de existența ai organizației Heifer Internațional, OpenFields (fosta Heifer România) a organizat un transport special de 70 de juninci care au sosit din Irlanda cu avionul. Animalele au fost donate de organizația non-profit Bóthar, din Irlanda și care au fost donate familiilor dezavantajate din Transilvania, din cadrul acestui proiect. De-a lungul proiectului, au fost trimise şi alte transporturi, pentru a sprijini aceste familii, din partea unor fermieri generoşi irlandezi, prin intermediul partenerilor noştri Bóthar.

În afară văcuțelor, familiile participante în proiect au beneficiat și de doze de inseminare artificială pentru îmbunătăţirea genetică a speciei bovine locale, și diverse instruiri legate de obiectivele proiectului dar şi legate de grija faţă de mediul înconjurător, egalitatea de gen, nutriţie şi altele.

DONATE

RO

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro