Modele agricole sustenabile pentru zona montană românească

www.carpatsheep.ro

De la aderarea României la Uniunea Europeană, sloganele cel mai des întâlnite în agricultură și industrie au fost și sunt încă, “modernizarea” și “inovarea”. Strategiile guvernamentale, cât și cerințele Uniunii Europene evidențiază în mod constant importanța competitivității și a eficienței pentru agricultura românească, incluzând în această ecuație atât micii cât și marii fermieri.

 

Cu toate astea, micii producători sunt deseori siliți să înainteze singuri pe acest drum anevoios înspre o agricultură competitivă – cu acces limitat la finanțările Europene, dar cu o multitudine de reguli cărora să li se supună, astfel majoritatea din ei rămân la nivelul de subzistență, nemagasind resursele pentru a înainta.

ELEMENTE CHEIE DIN PROIECT

Inițiat in 2015

3000 beneficiares anul trecut

Program Incheiat

Buget Total: 1,229,551 Eur

Finanțat de către : Heifer & Swiss Agency for Development & Cooperation

Scopul general al proiectului este îmbunătățirea sustenabilității agriculturii bazate pe efectivele de animale din Munții Carpați din România, prin integrarea activităților tradiționale în sistemul economic modern.

 

Obiectivul principal al acestor activități este de a genera venituri și de a îmbogăți peisajul cultural prin creșterea valorii turistice a acestuia. În prezent, în zonele muntoase din România sistemul tradițional de agricultură montană este amenințat de mai mulți factori, printre care: calitatea scăzută a produselor, lipsa de know-how, posibilități limitate de acces pe piață, prețuri reduse, posibilități reduse de venituri și structurile improvizate.

Principalele activitati ale proiectului sunt următoarele: consolidarea factorilor de producție din sistemul tradițional de producție lactate; îmbunătățirea oportunităților de piață pentru produsele tradiționale; îmbunătățirea competențelor producătorilor de a diversifică și moderniza producția acestora, precum și promovarea și diseminarea modelelor și a celor mai bune practici la scară regională și națională.

 

În România, 3 milioane din 3,9 milioane de exploatații nu depășesc 1 UDE (Unitatea de dimensiune europeană). România este încă o țară caracterizată printr-o agricultură bazată pe o forța de muncă manuală instensiva; 36% din populație contribuie la 21% din PIB, în timp ce în UE 5,6% din populație contribuie la 2,5% din PIB. În momentul de față, în România, doar o pondere de aproximativ 20% din laptele de oaie ajunge să fie prelucrat în instalații conforme reglementărilor în vigoare și în piețele moderne la nivel regional și național.

 

O modernizare a procedurilor este imperativ necesară pentru a avea o imagine mai competitivă, prin întărirea asociațiilor de fermieri, crescând puterea lor de negociere, dezvoltând oportunitățile de marketing, elemente de brand care să stârnească interesul clientului final, pentru un produs de calitate, “produsul montan”.

 

Fundația OpenFields are onoarea de a fi parte a consortiumului organizatiillor care a implementat proiectul “Modele Agricole Sustenabile pentru zona montană din România” împreună cu parteneri români și elvețieni: SAB (Centrul Elvețian al Regiunilor Muntoase), Federaţia Agricultorilor de Munte "Dorna", Agrom-Ro, Romontana cu sprijinul Programului de cooperare Elvețiano-Român și Heifer Internațional.

 

 

În toamna anului 2015, în inima Munților Carpați, în satele Farcasa, județul Neamț și în Naruja, județul Vrancea au avut loc inaugurările a două stâne moderne, adevărate unități de procesare a laptelui de oaie ca o piatră de temelie între două mari etape: pe de o parte pășunile montane, mediul alpin, şi creșterea oilor ca o ocupație specifică și tradițională iar, de cealaltă parte: stâna modernă, cu posibilități de ambalare, etichetare, branding și canale de comercializare contemporane.

 

Proiectul acesta se adresează întregului lanț, începând de la natura generoasă până la consumatorul final. Stâna modernă îndeplinește standardul european de igienă, trasabilitate, siguranță alimentară, însă fără a renunta la produsul tradițional de calitate – acesta fiind prezentat într-o manieră atractivă. În total, șase stâne model au fost construite în șase locații alese din zona montană românească. Stânele sunt echipate și funcționale.

DONEAZĂ

EN

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro