Prin educaţie spre

locuri de muncă decente

Tranziția de la educație la ocuparea forței de muncă este foarte problematică pentru tinerii adulți din grupurile defavorizate. De exemplu, există încă un decalaj mare între tinerii romi și neromi atunci când vine vorba de finalizarea învățământului secundar superior (inclusiv școlile profesionale).

 

În plus, tinerii adulți din grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse obstacole care le îngreunează intrarea pe piața muncii, cum ar fi stereotipurile și discriminarea, lipsa sprijinului din partea părinților, limitele impuse de venirea din familii cu venituri mici ale gospodăriei (de exemplu, transport), lipsa abilităților ușoare și a rețelelor pentru cereri de locuri de muncă eficiente și lipsa sprijinului după angajare sau a mentalității structurilor patriarhale foarte tradiționale (în cazul educației fetelor).

Elemente cheie din proiect

Iniţiat în 2021

Program Activ

Budget Total: 1.369.847 CHF

Finanţat de: Hilti şi HEKS/EPER Regional Program for Social Inclusion and Equality in Eastern Europe

Ca obiectiv general, proiectul lucrează către o situație în care tinerii adulți defavorizați social, inclusiv cei din comunitățile de romi, au acces mai bun la munca decentă.

 

Pentru a realiza acest lucru, proiectul abordează tranziția de la clasa a VIII-a la învățământul profesional, pe de o parte, consolidând în același timp legăturile dintre angajatori, solicitanți de locuri de muncă, inspectoratul școlar și școlile profesionale, pentru a îmbunătăți calitatea educației profesionale şi pentru a spori perspectivele de angajare ale tinerilor absolvenți ai școlilor profesionale.

 

Aproximativ 1000 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a vor beneficia de orientare profesională, 360 de fete defavorizate social și cele 240 de familii ale acestora vor fi sprijinite pentru a finaliza școala secundară și pentru a intra în învățământul profesional, în timp ce aproximativ 1000 de absolvenți ai școlilor profesionale vor beneficia de informații, consiliere și legături mai bune cu angajatorii până la sfârșitul proiectului.

Proiectul dezvoltă, de asemenea, capacitățile profesorilor și angajatorilor și ale inspectoratului școlar pentru a înțelege și a sprijini mai bine elevii sau angajații defavorizați social. Mai mult, are ca scop consolidarea educației profesionale prin îmbunătățirea abilităților școlilor profesionale de a coopera cu sectorul privat și contribuind la calitatea educației practice în companiile private și publice.

 

Proiectul este desfăşurat în parteneriat cu HEKS/EPER Romania Foundation, Hilti şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu.

 

 

DONEAZĂ

EN

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro