VACI DE LAPTE PENTRU OAMENI NEVOIAŞI DIN TRANSILVANIA

Cei mai săraci locuitori ai mediului rural din Transilvania se confruntă cu niveluri ridicate ale șomajului, fgiind angajati in activitati sezoniere, câștigând insuficient pentru a acoperi nevoile de bază ale familiilor lor. Pentru comunitățile vizate prin proiect, venitul lunar mediu pe gospodărie este de aproximativ 100 de dolari. O treime din familiile din zonele rurale nu au cum să-şi acopere nevoile lor de bază, și unul din opt copii merge la culcare în fiecare seara flămând. O mare parte a saracilor din mediul rural apartin comunitatii rome. Conform statisticilor autorităților locale și a Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi, o familie are între 5-10 membri.

 

Cetăţenii de etnie romă au acces limitat la serviciile publice și sunt în mod obișnuit discriminați la toate nivelurile. Stereotipurile negative și prejudecățile față de aceştia sunt adânc înrădăcinate în conștiința publică. Satele vizate în proiect au populație mixtă de romi și români.

ELEMENTE CHEIE DIN PROIECT

Inițiat în 2017

Program Activ

Buget Total: 65,000 Eur

Finanțat de către: Bothar, Ireland & DOW Agrosciences, USA

 În toate aceste locații, romii nu sunt implicați în viața comunității, astfel încât prin această intervenție ne propunem estomparea acestui decalaj social. Încurajarea beneficiarilor spre implicarea în viața satului și implicarea familiilor rome şi non-rome în dezvoltarea și implementarea proiectului reprezintă o modalitate de a transforma această provocare într-o oportunitate.

 

Scopul acestui proiect este de a ridica din sărăcie 180 de familii de romi și non-romi, care se luptă acum să pună mâncare pe mesele lor. Prin dezvoltarea capitalului social și prin implicarea într-o bunăstare prosperă, aceste familii devin modele de sisteme de agricultură durabilă pentru micii proprietari.

 

Proiectul profită de condițiile bune de creștere a animalelor locale și de oportunitățile de accesare a pieței și creează un model pentru deținătorii săraci generând venituri mici. Cu sprijinul organizaţiei Bóthar din Irlanda şi DOW Agro Science, se doneaza 180 de juninci de lapte, de rasă Holstein Friesian la 180 de familii sărace din câteva sate nevoiașe din Transilvania.

Primirea unei vaci rezolvă problema nutriției pentru familie, generează un venit prin vânzarea de surplusului de lapte și conferă familiei o ocupație și stimă de sine. Fundația Open Fields va pregăti comunitatea și va selecta primii destinatari pe baza unui set de criterii transparente.

 

Împreună cu vacuţele propriu-zise oferim consultanţă şi cursuri de formare în domeniul creșterii animalelor și al agriculturii. Proiectul este deschis pentru oricine, dar va servi în primul rând celor mai săraci și cei mai marginalizați membri ai comunității.

 

Conceptul cheie al proiectului este acela că fiecare beneficiar trebuie să transmită unei alte familii nevoiaşe prima viţică fătată. Această practică asigură că fiecare participant la program devine donator, astfel crescându-şi stima de sine și implicarea în proiect.

 

Pasarea darului ajută comunitățile să devină auto-sustenabile.

DONEAZĂ

EN

OPEN FIELDS FOUNDATION

Str. Mihai Romanul nr. 19, 400472 Cluj-Napoca, Romania

Tel.: +40 264 403 680 | office@openfields.ro